دوره ToT

کد کلاس:
1902
تاریخ برگزاری:
دوشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۱
ساعت برگزاری:
08:45
ظرفیت :
1 نفر
نوع وبینار :
عادی