پرسش و پاسخ فنی

کد کلاس:
1022
تاریخ برگزاری:
چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰
ساعت برگزاری:
17:00
ظرفیت :
100 نفر
نوع وبینار :
عادی