پروژه های انجام شده

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مشاهده
نصب مانیتور صنعتی لمسی پنتوس در موزه دفاع مقدس

نصب مانیتور صنعتی لمسی پنتوس در موزه دفاع مقدس

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت JTI

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت JTI

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در بندر نوشهر

نصب ویدئو وال پنتوس در بندر نوشهر

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت توسن

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت توسن

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت ملی نفت ایران

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت ملی نفت ایران

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت همراه اول

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت همراه اول

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت سیناژن

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت سیناژن

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در پژوهشگاه نیرو

نصب ویدئو وال پنتوس در پژوهشگاه نیرو

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت صنعتی و بازرگانی صحت

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت صنعتی و بازرگانی صحت

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت گاز استان خوزستان

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت گاز استان خوزستان

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت فن آپ مشهد

نصب ویدئو وال پنتوس در شرکت فن آپ مشهد

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در هتل بین المللی قصر مشهد

نصب ویدئو وال پنتوس در هتل بین المللی قصر مشهد

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در اداره پست تهران

نصب ویدئو وال پنتوس در اداره پست تهران

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در کمیته ملی پارالمپیک

نصب ویدئو وال پنتوس در کمیته ملی پارالمپیک

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در مرکز کنترل ترافیک زنجان

نصب ویدئو وال پنتوس در مرکز کنترل ترافیک زنجان

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس اداره کل راه آهن تهران

نصب ویدئو وال پنتوس اداره کل راه آهن تهران

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در اداره کل هواشناسی خرم آباد

نصب ویدئو وال پنتوس در اداره کل هواشناسی خرم آباد

مشاهده
نصب ویدئو وال پنتوس در فرودگاه امام خمینی

نصب ویدئو وال پنتوس در فرودگاه امام خمینی

مشاهده
نصب ویدئو وال در شهرداری محمود آباد

نصب ویدئو وال در شهرداری محمود آباد

مشاهده
نصب ویدئو وال در سازمان ارتباطات زیر ساخت مشهد

نصب ویدئو وال در سازمان ارتباطات زیر ساخت مشهد

مشاهده
نصب ویدئو وال در دانشگاه فردوسی مشهد

نصب ویدئو وال در دانشگاه فردوسی مشهد

مشاهده
نصب ویدئو وال در سازمان علوم پزشکی یاسوج

نصب ویدئو وال در سازمان علوم پزشکی یاسوج

مشاهده
نصب ویدئو وال در سازمان علوم پزشکی کرمان

نصب ویدئو وال در سازمان علوم پزشکی کرمان

مشاهده
نصب ویدئو وال در سازمان فناوری و اطلاعات مشهد

نصب ویدئو وال در سازمان فناوری و اطلاعات مشهد

مشاهده
نصب ویدئو وال در بانک صنعت و معدن

نصب ویدئو وال در بانک صنعت و معدن

مشاهده
نصب ویدئو وال در بیمه مرکزی تهران

نصب ویدئو وال در بیمه مرکزی تهران

مشاهده
نصب ویدئو وال در سازمان کشاورزی تهران

نصب ویدئو وال در سازمان کشاورزی تهران

مشاهده
نصب ویدئو وال در بانک مسکن

نصب ویدئو وال در بانک مسکن

مشاهده
نصب ویدئو وال در بانک مرکزی

نصب ویدئو وال در بانک مرکزی

مشاهده
نصب ویدئو وال در بانک آینده

نصب ویدئو وال در بانک آینده

مشاهده
نصب ویدئو وال در سازمان آب هرمزگان

نصب ویدئو وال در سازمان آب هرمزگان

مشاهده
نصب ویدئو وال‌ پنتوس در فرودگاه اهواز

نصب ویدئو وال‌ پنتوس در فرودگاه اهواز

مشاهده
نصب ویدئو وال در سالن مجلس شورای اسلامی

نصب ویدئو وال در سالن مجلس شورای اسلامی

مشاهده