پرسش و پاسخ فنی

کد کلاس:
1027
تاریخ برگزاری:
دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰
ساعت برگزاری:
17:00
ظرفیت :
100 نفر
نوع وبینار :
عادی