راهکارهای تامین مالی برای شرکتهای نظارت تصویری

کد کلاس:
727
تاریخ برگزاری:
سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
ساعت برگزاری:
16:30
ظرفیت :
100 نفر
نوع وبینار :
ویژه