دستگاه UVR برایتون

دستگاه ضبط تصویر UVR برایتون یا دستگاه آنالوگ تمامی دوربین‌های AHD, IP, CVBS, CVI, TVI را به صورت هم‌زمان پشتیبانی می‌کند و امکان قابلیت تشخیص خودکار هر نوع دوربین از مزیت‌های دستگاه UVR برایتون محسوب می‌شود. از ویژگی‌های دیگر این سری دستگاه ضبط تصویر برایتون می‌توان به کاربر پسند بودن و تشخیص حرکت هوشمند اشاره نمود.

دستگاه UVR


دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7404DM-D64A


ورودی تصویر
4 کانال

ورودی و خروجی صدا
1/1

فشرده سازی
+H.264

ضبط با اولویت
4ch 1080P lite@15fps /960H1 /D1/CIF real time
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7508DM-D58A


ورودی تصویر
8 کانال

ورودی و خروجی صدا
1/1

فشرده سازی
H.264+

ضبط با اولویت
8ch 1080P lite@15fps /960H1 /D1 /CIF real time
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7508DM-D68A


ورودی تصویر
8 کانال

AHD
1080P, 720P

TVI
1080P, 720P

CVI
1080P, 720P
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7TJ04EH-D54G


ورودی تصویر
4 کانال

ورودی و خروجی صدا
1/1

فشرده سازی
+H.265

ضبط با اولویت
4ch 5MP lite@12fps /4ch 1080P lite/960H1/D1/CIF real time
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7TF08EH-D58A


ورودی تصویر
8 کانال

ورودی و خروجی صدا
1/1

فشرده سازی
+H.265

ضبط با اولویت
8ch 5MP lite@12fps / 8ch 1080P /960H1/D1/CIF real time
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7TG16EH-D5C5


ورودی تصویر
16 کانال

ورودی و خروجی صدا
1/1

فشرده سازی
+H.265

ضبط با اولویت
16ch 5MP lite@12fps /16ch 1080P /960H1/D1/CIF real time
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7TJ04EM-D54J


ورودی تصویر
4 کانال

AHD
1080P, 720P

TVI
1080P, 720P

CVI
1080P, 720P
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7TJ08EM-D54J


ورودی و خروجی صدا
1/1

ورودی تصویر
8 کانال

AHD
1080P, 720P

TVI
1080P, 720P
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7TF16EM-D5C7


ورودی تصویر
16 کانال

ورودی و خروجی صدا
1/1

فشرده سازی
+H.265

ضبط با اولویت
16ch 1080P lite@12fps /960H1 /D1 /CIF real time
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7TF16EM-D6C7


ورودی تصویر
16 کانال

ورودی و خروجی صدا
1/1

فشرده سازی
H.265+

ضبط با اولویت
16ch 1080P lite@12fps /960H1 /D1 /CIF real time
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR6T504H-M147


ورودی تصویر
4 کانال

ورودی و خروجی صدا
4/1

فشرده سازی
H.264+

ضبط با اولویت
4ch 4MP lite@12fps / 4ch 1080P lite / 960H1 / D1 / CIF real time
دستگاه UVR برایتون

دستگاه UVR برایتون UVR7TG16H-G1R


ورودی تصویر
16 کانال

ورودی و خروجی صدا
4/1

فشرده سازی
H.265+

ضبط با اولویت
16ch 5MP lite@12fps /16ch 1080P /960H1/D1/CIF real time