ال ای دی داخلی


ال ای دی داخلی  LG

ال ای دی داخلی LG LAS009DB7-F


وضوح ماژول
180× 320

روشنایی
600cd/m²

تکنولوژی پنل
IPS

نسبت کنتراست
7,000
ال ای دی داخلی LG

ال ای دی داخلی LG LSAA012


وضوح ماژول
90× 240

روشنایی
600cd/m2

تکنولوژی پنل
IPS

نسبت کنتراست
Peak. 8,000:1 Typ. 4,000:1